Chaosheng Group (Hong Kong) Technology Development Co., Ltd.
Shenzhen Chaosheng Electronic Technology Co., Ltd.
Zhejiang Kunyu Electronic Technology Co., Ltd.
Jiangxi Chaosheng Technology Co., Ltd.